Công ty thiết kế web Quang Minh Tech

HỆ THỐNG QUẢN TRỊ WEBSITE

ƯU ĐIỂM CỦA CỦA HỆ THỐNG QUẢN TRỊ WEBSITE QUANG MINH TECH

  1. Dễ sử dụng: hệ thống quản trị QUANG MINH TECH-CMS liên tục được nâng cấp để công việc quản trị website ngày càng dễ dàng hơn.
  2. Cấu trúc đồng nhất: các module của website có chung cách bố trí các tính năng. Vì vậy, người quản trị chỉ cần làm quen với việc quản lý một module là có thể dễ dàng sử dụng các module khác.
  3. Bảo mật: hệ thống được xây dựng trên công nghệ ASP.NET và cơ sở dữ liệu SQL Server của Micosoft, có tính bảo mật và an toàn dữ liệu cao.
  4. Tính năng cao cấp: hệ thống còn cung cấp các tính năng cao cấp như: thống kê báo cáo, thùng rác, thêm mới nhanh dữ liệu, tối ưu website cho các công cụ tìm kiếm, ...
  5. Xem thêm

THÔNG TIN HỮU ÍCH